Sosyal
Uygunluk
Politikalarımız


Ücretler ve Sosyal Haklar Politikası

Temel felsefemiz “eşit çalışma politikası için eşit ücret” uygulamaktır. Görevlerin derecelerine uygun olarak iş değerlendirmesi sonucunda belirlenen ücret ölçeği ile adalet ve eşitliği sağlarız. Senesi dolan her çalışanın pozisyonlarına ve performanslarına göre ücret artışı uyguluyoruz. Çalışma alanlarımızda, tüm çalışanlarımıza servis ve yerinde yemek hizmeti veriyoruz. Ayrıca korunan gruplara (hamile kadınlar, engelli kişiler vb.) uygun çeşitli sosyal haklar/faydalar sağlamaktayız.

Öğrenme ve Gelişim Politikası

Hedefimiz, çalışanlarımızın kariyer ve sosyal gelişimlerini ihtiyaç analizine ve performans değerlendirme sisteminin sonuçlarına göre öğrenme planlarını ve programlarını oluşturup uygulamaktır. “Yönetici Geliştirme Programı” ile yönetim sistemini geliştirmeyi hedefleriz.

Çalışan Motivasyon Politikası

Çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini koruma ilkesi doğrultusunda, memnuniyet, motivasyon, bağlılık ve çalışma ortamı huzurunu ön planda tutan uygulamalar ve faaliyetler geliştiriyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yanı sıra iletişim toplantıları ve organizasyonlarını planlamak ve organize etmekte öncelik verdiğimiz uygulamalarımızdır. Ayrıca çalışanlarımızın iletişim ve işbirliğini geliştirmek ve çalışanlar arasında uyum sağlamak için aktif olarak katılabileceği sportif turnuvalar, geziler vb. etkinlikleri gerçekleştiriyoruz.

Kalite Politikamız & Sosyal Uygunluk Anlayışımız


İnsana yapılan yatırımın en iyi yatırım olduğunun bilicinde olan firmamız, insan odaklı yönetim anlayışı ile hareket ederek kaliteyi ön plana taşımayı ve bunu sürdürülebilir şirket politikası haline getirmeyi hedef edinmiştir. Firmamız, kaliteyi ve tüm birimlerin katılımı ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak uzun süreli ve sürdürülebilir başarıyı amaçlayan, çalışanlarına ve topluma yarar sağlayan, aynı zamanda çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı ile yönetilmektedir.

Firmamızda çocuk emeği ASLA kullanılmaz.

Firmamızda hiç kimse kendi rızası olmadan çalıştırılmaz.

Firmamızdaki çalışanlarımıza tehdit, taciz veya kötü muamelede bulunulmaz.

Firmamızdaki çalışanlarımıza ayrımcılık yapılmaz.